Peramteva 5mg/ 5mg Comp 30

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Gebruik

Dosering

De vaste dosiscombinatie is niet geschikt voor de initiële behandeling.

Als een verandering van de dosering vereist is, kan de dosis van de combinatie perindopril en amlodipinegewijzigd worden of individuele titratie van een vrije combinatie kan overwogen worden.

Speciale populaties

  • Nierfunctiestoornis en ouderen

De eliminatie van perindoprilaat is verminderd bij ouderen en bij patiënten met nierfalen. Bijgevolg moet degebruikelijke medische follow-up een frequente monitoring van creatinine en kalium omvatten.

De combinatie van perindopril en amlodipine mag toegediend worden aan patiënten met een Clcr ≥ 60 ml/min,en is niet geschikt voor patiënten met een Clcr < 60 ml/min. Bij deze patiënten wordt een individueledosistitratie met de monocomponenten aanbevolen.

Amlodipine in gelijke dosissen gebruikt bij oudere of jongere patiënten wordt even goed verdragen. Denormale doseringsschema's worden aanbevolen bij ouderen, maar het verhogen van de dosis moet metvoorzichtigheid gebeuren. Veranderingen in de plasmaconcentraties van amlodipine zijn niet gecorreleerd metde graad van nierfunctiestoornis. Amlodipine is niet dialyseerbaar.

Het gelijktijdig gebruik van perindopril en aliskiren is gecontra-indiceerd bij patiënten met nierinsufficiëntie(GFR < 60 ml/min/1,73 m2)

  • Leverfunctiestoornis

Er zijn geen doseringsaanbevelingen vastgesteld voor patiënten met een lichte tot matige leverfunctiestoornis;daarom moet de dosis zorgvuldig geselecteerd worden en moet gestart worden aan de ondergrens van hetdoseringsbereik. Om de optimale startdosis en onderhoudsdosis te vinden bijpatiënten met leverfunctiestoornis, moeten de patiënten individueel getitreerd worden met behulp van de vrijecombinatie van amlodipine en perindopril. De farmacokinetiek van amlodipine is niet onderzocht bij ernstigeleverinsufficiëntie. Bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie moet amlodipine gestart worden in de laagstedosis en langzaam getitreerd worden.

  • Pediatrische patiënten

De combinatie van perindopril en amlodipine mag niet worden gebruikt bij kinderen en adolescenten omdat dewerkzaamheid en de tolerantie van perindopril en amlodipine, in combinatie, niet zijn vastgesteld bij kinderenen adolescenten.

Wijze van toediening

Orale toediening.

Eén tablet per dag als eenmalige dosis, bij voorkeur in te nemen 's morgens en voor een maaltijd.

Samenstelling

Elke tablet bevat 5 mg perindopril tosilaat overeenkomend met 3,4 mg perindopril in situ omgezet totperindopril natrium en 6,935 mg amlodipine besilaat overeenkomend met 5 mg amlodipine.

Hulpstof met bekend effect: Elke tablet bevat 41,672 mg lactosemonohydraat.

Natriumwaterstofcarbonaat

Povidon K 30 (E1201)

Lactosemonohydraat

Maïszetmeel

Microkristallijne cellulose (E460)

Natriumzetmeelglycolaat (Type A)

Magnesiumstearaat (E572)

Calciumwaterstoffosfaat

Indicatie

Peramteva is geïndiceerd als substitutietherapie voor de behandeling van essentiële hypertensie en/ofstabiele coronaire hartziekte bij patiënten die al onder controle zijn met perindopril en amlodipine tegelijktoegediend in dezelfde dosering.

Details
CNK3245321
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte45 mm
Lengte46 mm
Diepte71 mm
Verpakkingshoeveelheid30
Bijsluiter