Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Van Nuffel – De Vriendt

Oude Dorpsstraat 14

9120 Vrasene

Hoofdapotheker: Tom Van Nuffel

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0472 403 955

Machtigingsnummer APB: 462801

Telefoonnummer: 03 775 73 17

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.